تبلیغات
شعر های فارسی - پر پرواز
شنبه 19 شهریور 1390  02:28

نام شعر:پر پرواز          شاعر:هوشنگ ابتهاج                   نوع شعر:نو


بال و پر ریخته مرغم به قفس 

تا گشایم پروبال 

پر پروازم نیست 

تا بگویم که در این تنگ قفس 

چه به مرغان چمن می گذرد 

......رخصت اوازم نیست... 


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 18 مرداد 1391

آخرین پست ها
  • کد نمایش افراد آنلاین