تبلیغات
شعر های فارسی - قصه ی عشق
پنجشنبه 28 مهر 1390  22:24

نام شعر : قصه ی عشق                        شاعر :عماد خراسانی                نوع شعر : غزل


پیش ما سوختگان، مسجد و میخانه یكی ست
حرم و دیر یكی، سبحه و پیمانه یكی است
این همه جنگ و جدل حاصل كوته ‌نظریست
گر نظر پاك كنی، كعبه و بتخانه یكی ست
هر كسی قصه شوقش به زبانی گوید
چون نكو می‌نگرم، حاصل افسانه یكی ست
اینهمه قصه ز سودای گرفتارانست
ورنه از روز ازل، دام یكی، دانه یكی ست
ره هركس به فسونی زده آن شوخ ار نه
گریه نیمه شب و خنده مستانه یكی ست
گر زمن پرسی از آن لطف كه من می‌دانم
آشنا بر در این خانه و بیگانه یكی ست
هیچ غم نیست كه نسبت به جنونم دادند
بهر این یك دو نفس، عاقل و فرزانه یكی ست
عشق آتش بود و خانه خرابی دارد
پیش آتش، دل شمع و پر پروانه یكی ست
گر به سرحد جنونت ببرد عشق «عماد»
بی‌وفایی و وفاداری جانانه یكی ست


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 18 مرداد 1391

آخرین پست ها
  • کد نمایش افراد آنلاین