تبلیغات
شعر های فارسی - دل زود باورم را به کرشمه ای ربودی

نام شعر : دل زود باورم را...     شاعر : محمدحسن رهی معیّری         نوع شعر : غزل


دل زود باورم را به کرشمه ای ربودی
چو نیاز ما فزون شد تو به ناز خود فزودی

به هم ...الفتی گرفتیم ولی رمیدی از ما
من و دل همان که بودیم و تو آن نه ای که بودی

من از آن کشم ندامت که ترا نیازمودم
تو چرا ز من گریزی که وفایم آزمودی

ز درون بود خروشم ولی از لب خموشم
نه حکایتی شنیدی نه شکایتی شنودی

چمن از تو خرم ای اشک روان که جویباری
خجل از تو چشمه ای چشم رهی که زنده رودی


  • آخرین ویرایش:جمعه 28 تیر 1392

آخرین پست ها
  • کد نمایش افراد آنلاین