تبلیغات
شعر های فارسی - انواع شعر فارسی قسمت چهارم : غزل
سه شنبه 15 مرداد 1392  00:00

انواع شعر فارسی  قسمت چهارم  : غزل


5-غزل : مجموعه ی ابیاتی است در وزن و قافیه ی واحد که مصراع اول با مصراع های زوج هم قافیه است. تعداد ابیات آن از پنج تا دوازده و گاهی شانزده بیت است. البته استاد جلال الدین همایی شعرهای سه و چهار بیتی در این قالب را غزل نا تمام می نامیدند.

شاعران معروف غزل سرا : حافظ،سعدی،مولوی، استاد شهریار و هوشنگ ابتهاج( سایه).


 

 آخرین پست ها
  • کد نمایش افراد آنلاین