تبلیغات
شعر های فارسی - باز آهنگ جنون میزنی ای تار امشب

نام شعر : باز ...                شاعر : عماد خراسانی                  نوع شعر : غزل


باز آهنگ جنون می زنی ای تار امشب
گویمت رازی در پرده نگهدار امشب

آنچه زان تار سر زلف كشیدم شب و روز
مو به مو جمله كنم پیش تو اظهار امشب

عشق ، همسایه دیوار به دیوار جنون
جلوه گر كرده رخش از در و دیوار امشب

هر كجا می نگرم جلوه كند نقش نگار
كاش یك بوسه دهد زین همه رخسار امشب

از فضا بوی دل سوخته ای می آید
تا كه شد باز در آن حلقه گرفتار امشب ؟

سوزی وناله بیجا نكنی ای دل زار
خوب یا شمع شدی همدل وهمكار امشب

ای بسا شب كه بروز تو نشستیم ای شمع
كاش سوزیم چو پروانه به یكبار امشب

آتش است این نه سخن بس كن از این قصه عماد
ورنه سوزد قلمت دفتر اشعار امشب


  • آخرین ویرایش:پنجشنبه 31 مرداد 1392

آخرین پست ها
  • کد نمایش افراد آنلاین