تبلیغات
شعر های فارسی - بخوانید
یکشنبه 1 خرداد 1390  15:58
نوع مطلب: (فقط جهت تغییر فضا ،) توسط: وحید


If you born poor, it's not your mistake. But if you die poor it's your mistake.
بیل گیتس:
اگر فقیر به دنیا آمده‌اید، این اشتباه شما نیست اما اگر فقیر بمیرید، این اشتباه شما است.
 
 
Swami Vivekananda                                                                                                                                       
In a day, when you don't come across any problems, you can be sure that you are traveling in a wrong path.                                                                                                                                                                t  
سوآمی ویوکاناندن:
در یک روز، اگر شما با هیچ مشکلی مواجه نمی‌شوید، می توانید مطمئن باشید که در مسیر اشتباه حرکت می‌کنید.
 
 
William Shakespeare                                                                                                                                   
Three sentences for getting SUCCESS:                                                                                                      
a) Know more than other.                                                                                                                          
b) Work more than other.                                                                                                                          
   c) Expect  less than other                                                                                                                                           r                  
ویلیام شکسپیر :
سه جمله برای کسب موفقیت:
الف) بیشتر از دیگران بدانید.
ب) بیشتر از دیگران کار کنید.
ج) کمتر انتظار داشته باشید.
 
 
Adolph Hitler                                                                                                                                                  
If you win you need not explain, But if you lose you should not be there to explain.                                                                                                                                            n
آدولف هیتلر :
اگر تو برنده باشی، نیازی نیست به کسی توضیحی دهی، اما اگر بازنده باشی، نیازی نیست آنجا باشی تا به کسی توضیحی دهی.
 
 
Alien Strike                                                                                                                                                   
Don't compare yourself with anyone in this world. If you do so, you are insulting yourself.                                                            f
آلن استرایک :
در این دنیا، خود را با کسی مقایسه نکنید، در این صورت به خودتان توهین کرده‌اید.
 
 
Bonnie Blair                                                                                                                                                 
Winning doesn't always mean being first, winning means you're doing better than you've done befor.                               r                            
بونی بلر :
برنده شدن همیشه به معنی اولین بودن نیست. برنده شدن به معنی انجام کار، بهتر از دفعات قبل است.


  • آخرین ویرایش:یکشنبه 1 خرداد 1390

آخرین پست ها
  • کد نمایش افراد آنلاین