تبلیغات
شعر های فارسی - نفسم گرفت از این شب در این حصار بشکن

نام شعر: نفسم گرفت از این شب                            شاعر:محمدرضا شفیعی کدکنی                   غزل


نفسم گرفت ازاین شب در این حصار بشکن
در این حصار جادویی روزگار بشکن
چو شقایق از دل سنگ برآر رایت خون
به جنون صلابت صخره کوهسار بشکن
توکه ترجمان صبحی به ترنم و ترانه
...
لب زخم دیده بگشا صف انتظار بشکن
شب غارت تتاران همه سو فکنده سایه
تو به آذرخشی این سایه ی دیوسار بشکن
ز برون کسی نیاید چو به یاری تو،اینجا
تو ز خویشتن برون آ سپه تتار بشکن
سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی
تو خود آفتاب خود باش و طلسم کار بشکن
بسرای تا که هستی که سرودن است بودن
به ترنمی دژ وحشت این دیار بشکن


  • آخرین ویرایش:سه شنبه 24 شهریور 1394

آخرین پست ها
  • کد نمایش افراد آنلاین