تبلیغات
شعر های فارسی - آوِِخ هنوز زخمیم و رنج می برم
پنجشنبه 8 اسفند 1392  01:00

نام شعر : آوخ...                          شاعر : نجمه زارع                         نوع شعر : غزل


آوخ هنوز زخمیَم و رنج می برم
دنیا هر آنچه داشت بلا ریخت بر سرم

مردم چه می کنند که لبخند می زنند ؟
غم را نمی شود که به رویم نیاورم

قانون روزگار چگونه است کین چنین
درگیر جنگ تن به تنی نابرابرم

تو آنقدر شبیه به سنگی که مدتی است
از فکر دیدن تو ترک می خورد سرم

وا مانده ام که تا به کجا می توان گریخت
از این همیشه ها که ندارند باورم

حال مرا نپرس که هنجار ها مرا
مجبور می کنند بگویم که بهترمآخرین پست ها
  • کد نمایش افراد آنلاین