تبلیغات
شعر های فارسی - ما کار و دکان و پیشه را سوخته ایم
چهارشنبه 12 شهریور 1393  00:00

نام شعر : ما...                     شاعر : مولوی                       نوع شعر : غزل


ما کار و دکان و پیشه را سوخته‌ایم
شعر و غزل و دو بیتی آموخته‌ایم

در عشق که او جان و دل و دیده‌ی ماست
جان و دل و دیده هر سه بردوخته‌ایم    آخرین پست ها
  • کد نمایش افراد آنلاین