تبلیغات
شعر های فارسی - مطالب رباعی
چهارشنبه 2 مرداد 1392  00:00

چند رباعی زیبا                          شاعر : خانم آذر زمانی                     نوع شعر : رباعی


هـــر چند که من زود فراموش شدم
با مرگ ِ دلم شبی هم آغــوش شدم

در غـــربت چشمان تو هم یک لحظـه
با درد برای زخم تــو دوش شــــــدم

*****

رنگ رخ تو چگونـــــه بی رنگ شــــده
وقتی کــــه دلم بـرای تو تنگ شــــــده

پلهـا همه ویران شده اند پشت سرت
حــــالا که میــــان من وتو جنگ شـده

*****

کاش یادت در دلم جا می گـرفت
شعــر هایم رنگ فردا می گرفت

کاش روزی در دل تنـــــهای من
خانـه ای با نـام تو پـا می گرفت


 • آخرین ویرایش:شنبه 5 مرداد 1392

نام شعر : تا روی ...                   شاعر : ابوسعید ابوالخیر           نوع شعر : رباعی

تا روی تو را بدیدم ای شمع طراز
نه کار کنم نه روزه دارم نه نماز
چون با تو بوم مجاز من جمله نماز
چون بی تو بوم نماز من جمله مجاز


 • آخرین ویرایش:-

نام شعر : مسلخ عشق                   شاعر : خاقانی                      نوع شعر : رباعی


در مسلخ عشق جز نکو را نکشند
روبه صفتان زشت خو را نکشند
گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز
مردار بود هر آنکه او را نکشند


 • آخرین ویرایش:-

 شعر : باز آ...                      شاعر : ابوسعید ابوالخیر             نوع شعر : رباعی

بازآ بازآ هر آنچه هستی بازآ

گر کافر و گبر و بت‌پرستی بازآ

این درگه ما درگه نومیدی نیست

صد بار اگر توبه شکستی بازآ


 • آخرین ویرایش:پنجشنبه 19 مرداد 1391

شنبه 12 شهریور 1390  02:23

نام شعر : هر کس به طریقی                 شاعر:ناهید یوسفی             نوع شعر: رباعی

هر کس به طریقی دل ما می شکند

بیگانه جدا دوست جدا می شکند

بیگانه اگر می شکند عیبی نیست

از دوست بپرسید چرا می شکند


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 18 مرداد 1391

انواع شعر فارسی :

1-مثنوی: مثنوی شعری است که هردو مصراع تمام ابیاتش به طور جداگانه دارای قافیه ی مستقل می باشد. مثنوی های معروف عبارت اند از: 1-شاهنامه ی فردوسی 2- حدیقه ی سنایی 3- خمسه ی نظامی 4- منطق الطیر عطار 5- مثنوی معنوی 6- بوستان سعدی.

در دوران اخیر پروین اعتصامی و استاد شهریار موفق ترین شاعران قالب مثنوی هستند.

 

نحوه ی قرار گیری قافیه در قالب مثنوی(علایم نشانگر قافیه است) :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ+

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ+

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ//

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ//

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@

 

مثال از کتاب مثنوی مولوی:

بشنو از نی چون شکایت می کند

از جدایی ها شکایت می کند

کز نیستان تا مرا ببریده اند

از نفیرم مرد و زن نالیده اند

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

تا بگو شرح درد اشتیاق

هر کسی از ظن خود شد یار من

از درون من نحبست اسرار من

2- رباعی: عبارت از دو بیت شعر است که باید مصراع اول،دوم و چهارم آن قافیه ی یکسانی داشته باشد ولی گاهی مصراع سوم نیز با بقیه ی مصراع ها در قافیه شریک هستند. رباعی بر وزن «لا حولَ و لا قوة الاّ بالله» است و در قدیم به آن ترانه و دوبیتی چهارگانی و چهاربیتی هم می گفتند و مشکلترین نوع شعر فارسی است. و به قول استاد همایی :« رباعیِ خوب گفتن در واقع بحر را در کوزه جای دادن است». از شاعران معروف این روش: عمر خیام نیشابوری، ابو سعید ابوالخیر، عطار ، مولوی، حافظ و عراقی  می باشد.

 

نحوه ی قرار گیری قافیه در قالب رباعی(علایم نشانگر قافیه است) :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *

 

مثال:

گر مرد رهی میان خون باید رفت                                از پای فتاده سرنگون باید رفت

تو پای به راه در نِه و هیچ مپرس                             خود راه بگویَدَت که چون باید رفت

«عطار»

من درد تو را ز دست آسان ندهم                                دل بر نکنم ز دوست تا جان  ندهم

از دوست به یادگار دردی دارم                                  کان درد به صد هزار درمان ندهم

«مولوی»


 • آخرین ویرایش:دوشنبه 30 مرداد 1391

سه شنبه 1 مرداد 1392  00:00

نام شعر : دانی ؟                          شاعر : لا ادری               نوع شعر : رباعی


دانی که چرا ز میوه ها سیب نکوست؟
نیمی رخ عاشق است و نیمی رخ دوست

این زردی و سرخی که در آن می بینی
زردی رخ عاشق است و سرخی رخ دوست


 • آخرین ویرایش:سه شنبه 1 مرداد 1392

 • تعداد کل صفحات :2  
 • 1  
 • 2  
آخرین پست ها
 • کد نمایش افراد آنلاین