تبلیغات
شعر های فارسی - مطالب شعر نو
جمعه 15 دی 1391  00:00

نام شعر : وقتی تو نیستی                 شاعر : قیصر امین پور        نوع شعر : نو


وقتی تو نیستی

نه هست های ما چونان که بایدند

نه بایدها

هر روز بی تو روز مباداست


 • آخرین ویرایش:پنجشنبه 29 فروردین 1392

نام شعر : لحظه ی دیدار                   شاعر : مهدی اخوان ثالث        نوع شعر : نو


لحظه ی دیدار نزدیک است
باز من دیوانه ام ، مستم
باز می لرزد ، دلم ، دستم
باز گویی در جهان دیگری هستم
های ! نخراشی به غفلت گونه ام را ، تیغ
 های ، نپریشی صفای زلفکم را ، دست
و آبرویم را نریزی ، دل
ای نخورده مست
لحظه ی دیدار نزدیک است


 • آخرین ویرایش:-

نام شعر : دریچه ها                      شاعر : مهدی اخوان ثالث                نوع شعر : نو

ما چون دو دریچه ، رو به روی هم
 آگاه ز هر بگو مگوی هم
هر روز سلام و پرسش و خنده
 هر روز قرار روز آینده
 عمر آینه ی بهشت ، اما ...
آه
 بیش از شب و روز تیره و دی کوتاه
 اکنون دل من شکسته و خسته ست
 زیرا یکی از دریچه ها بسته ست
 نه مهر فسون ، نه ماه جادو کرد
 نفرین به سفر ، که هر چه کرد او کرد


 • آخرین ویرایش:-

نام شعر : پرنده ها              شاعر : محمود مشرف آزاد تهرانی         نوع شعر : نو


پرنده ها به تماشای بادها رفتند
                    شکوفه ها به تماشای آبهای سپید
                                           زمین عریان مانده ست و باغهای گمان
                                                               و یاد مهر تو ای مهربانتر از خورشید


 • آخرین ویرایش:-

شنبه 18 شهریور 1391  00:00

نام شعر : هوای تو                شاعر : حسین منزوی                 نوع شعر : نو


یک شب هوای گریه

یک شب هوای فریاد

امشب دلم...

هوای تو کرده است...


 • آخرین ویرایش:پنجشنبه 16 شهریور 1391

شنبه 21 مرداد 1391  00:00

نام شعر : مردگان              شاعر : حسین پناهی          نوع شعر : نو


چه مهمانان بی دردسری هستند مردگان
نه به دستی ظرفی را چرک میکنند
نه به حرفی دلی را آلوده
تنها به شمعی قانعند
واندکی سکوت…


 • آخرین ویرایش:-

شنبه 7 مرداد 1391  00:00

میدانی … !؟
به رویت نیاوردم … !
از همان زمانی که جای "تو " به "من" گفتی : " شما "
فهمیدم
پای " او " در میان است …

"حسین پناهی"


 • آخرین ویرایش:دوشنبه 16 مرداد 1391

یکشنبه 18 تیر 1391  14:51

نام شعر : تصمیم کبری                       شاعر : حسین پناهی               نوع شعر : نو


خواستـــــــــــی دیگر نباشی ...

آفرین چه با اراده !!

لعنت به دبستانی که تو از درسها یش

فقط تصمیم کبری را آموختی.....!!!!!


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 18 مرداد 1391

یکشنبه 18 تیر 1391  14:46

نام شعر : زیباترین شعر دنیا           شاعر : حسین پناهی          نوع شعر : نو


آب      آب
بابا      آب
بابا      آب
آ        ا


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 18 مرداد 1391

چهارشنبه 17 خرداد 1391  13:13

میزی برای کار
کاری برای تخت
تختی برای خواب
خوابی برای جان
جانی برای مرگ
مرگی برای یاد
یادی برای سنگ
این بود زندگی...

حسین پناهی


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 18 مرداد 1391

 • تعداد کل صفحات :4  
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
آخرین پست ها
 • کد نمایش افراد آنلاین