تبلیغات
شعر های فارسی - مطالب ابر عمریست شبانه روز لب هایت را لب باز نکن هنو
جمعه 22 فروردین 1393  00:00

نام شعر: لب هایت                            شاعر : جلیل صفر بیگی                نوع شعر : رباعی


عمریست شبانه روز لب هایت را...                  لب باز نکن هنوز لب هایت را...

نه! سیر نمیشوم به چندین بوسه                          بر روی لبم بدوز لب هایت راآخرین پست ها
  • کد نمایش افراد آنلاین